Despre proiect2019-01-28T13:21:06+00:00

Despre proiect

Rolad Trust SRL, cu sediul în localitatea Deva, str. Bucovina, nr. 127, sat Cristur, județul Hunedoara, a derulat începând cu data de 12.02.2018 proiectul intitulat: “Dezvoltarea activității companiei Rolad Trust SRL ca răspuns la oportunitățile pieței” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 1158/12.02.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest. Codul MySMIS: 113193

Obiectivele specifice și scopul proiectului au fost:

  • creșterea cifrei de afaceri cu 30% până la sfârșitul anului următor implementării proiectului (2019), față de anul fiscal încheiat (2016),
  • creșterea profitului net cu 90% până la sfârșitul anului următor implementării proiectului (2019), față de anul fiscal încheiat (2016).

Rezultatele proiectului sunt:

  • 3 utilaje de lucru
  • 3 angajați noi.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

  • creșterea capacității de producție
  • crearea a 3 locuri noi de muncă.

Proiectul s-a implementat la adresa: localitatea Saulești, orașul Simeria, ferma Saulești, județul Hunedoara, în perioada 12.02.2018 – 31.01.2019.

Valoarea totală a proiectului este de 1.151.021,55 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR este de 713.798,68 lei și din bugetul național: 125.964,47 lei.